#1 #2

Được em gái ngon bú cặc nút cán cực phê. Chủ tọa phiên tòa rõ ràng là bị kích thích bởi những gì Yan Xueqing nói, và ông ấy chỉ về phía ghế bào chữa và khiển trách. Thật nực cười, các người là tòa án kiểu gì vậy Quan tòa đều thiên vị bên công tố, mọi việc đều nghiêng về phía bên công tố. Đây là loại công lý gì Không phải rất rõ ràng là anh đang đóng kịch sao Ngụy La Tố không thể ngồi yên được nữa, cô đứng dậy chỉ vào chủ tọa phiên tòa mà mắng mỏ. Mặc dù rất nhiều người được chấp thuận tham dự lần này không phải là người ủng hộ Yang Xiaopeng, nhưng không thể nghi ngờ rằng những gì vừa xảy ra đã khiến sự đồng tình của khán giả đối với người bào chữa tăng lên rất nhiều.